Sản phẩm nổi bật nhất

Sản Phẩm


AUSVAIR 75/AUSVAIR 150

MYLERAN 300

EBITAC FORTE

PADOBABY

VISARTIS 80

Tenofovir disoproxil Fumarate 300mg

Galoxcin 500

Sekaxi 100 DT

tìm sản phẩm

Điện Thoại Hỗ Trợ

Giải Thưởng

Đạt Top 100 "Sao vàng đất Việt" năm 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 1998-2011
Đạt danh hiệu cao quý "Thương hiệu Quốc gia" năm 2008,2010