Sản Phẩm

AUTACE 500 Viên nang

THÀNH PHẦN: omithin aspartat 500 mg và các tá dược gồm: Lactose, Magnesi stearat, Talc, Cellulose vi tinh thể vừa đủ 1 viên nang. DẠNG BÀO CHẾ: Viên nang QUI CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 3 vỉ x 10 viên.

tìm sản phẩm

Điện Thoại Hỗ Trợ

Giải Thưởng